Εύρεση εργασίας

Κάθε υποψήφιος που επιθυμεί να ξεκινήσει την εύρεση εργασίας επιλέγει να δραστηριοποιηθεί με διαφορετικό τρόπο έτσι ώστε να έρθει σε επαφή με τους εργοδότες που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.

Στην προσπάθεια αυτή θα πρέπει να γίνεται η χρήση όλων των διαθέσιμων επιλογών, κάτι το οποίο όπως προκύπτει από την διαδικασία αξιολόγησης στα γραφεία της Randstad, δεν γίνεται απ’ όλους τους υποψήφιους για εργασία.

Όσο και αν φαίνεται περίεργο κάποια στελέχη δείχνουν ότι δεν διαθέτουν κάποιο  συγκεκριμένο πλάνο για την εύρεση εργασίας και οι επιλογές και η δραστηριότητα είναι περιορισμένη κάτι το οποίο όμως δεν θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Καθώς όμως ο ανταγωνισμός για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας  μεγαλώνει, οι υποψήφιοι θα πρέπει να λειτουργούν με μεγαλύτερη οργάνωση και μεθοδικότητα.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα