Εύρεση εργασίας και δικτύωση

Η δικτύωση μέσω φίλων και γνωστών, συναδέλφων ή επαγγελματικών επαφών είναι μια επιλογή που αρκετοί υποψήφιοι εμπιστεύονται για να αυξήσουν τις πιθανότητες τους για την εύρεση εργασίας.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την δικτύωση ως επιλογή για την αναζήτηση εργασία θα πρέπει να:

Είστε επικοινωνιακοί και ταυτόχρονα καλοί ακροατές έτσι ώστε αν πάσα στιγμή να μπορείτε να επιλέξετε την στιγμή που θα ενημερώσετε για τις επαγγελματικές σας ικανότητες, αλλά και τις θέσεις εργασίας που σας ενδιαφέρουν.

Ενημερώσετε όσους θεωρείτε ότι μπορούν να σας βοηθήσουν ότι βρίσκετε σε αναζήτηση εργασίας και για τον τομέα εργασίας που θα θέλατε να συνεχίσετε την καριέρα σας.

Μπορείτε να αναπτύξετε το δίκτυο των επαφών σας, ζητώντας από τις υπάρχουσες γνωριμίες για συστάσεις ανθρώπων που θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν.

Αναπτύξετε ηλεκτρονικά μέσα από τα social media το προφίλ σας στο LinkedIn, Facebook και το Twitter, για να αποκτήσετε μεγαλύτερη αμεσότητα με την αγορά εργασίας και τα στελέχη που χειρίζονται τις θέσεις εργασίας.

Αν θέλετε να ξεκινήσετε την ανάπτυξη του δικτύου σας μπορείτε να ακολουθήσετε την Randstad στα social media.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα