Εργασία

Είναι γεγονός πως οι εμπειρίες από την εργασία μας αυξάνονται με το πέρασμα του χρόνου. Πόσο σημαντικές, όμως, πιστεύετε πως είναι οι εμπειρίες που αποκτάτε από κάθε κατάσταση της εργασιακής σας ζωής; Οι περισσότεροι θα απαντήσετε μάλλον κάτι του στυλ «πολύ σημαντικές». Πώς, όμως, μαθαίνουμε από αυτές και πώς τις χρησιμοποιούμε; Αυτή η ερώτηση είναι συνήθως δυσκολότερο να απαντηθεί.

Αυτό που θα μπορούσε να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια θα ήταν ο απολογισμός μετά από κάθε επιτυχία ή αποτυχία για το τι μπορεί κανείς να μάθει από αυτές τις εμπειρίες στη δουλειά του -ή κατά τη διαδικασία αναζήτησης δουλειάς. Και για να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση, θα πρέπει να σκεφτούμε:

  • Ποια ήταν η δραστηριότητα που αναλάβαμε;
  • Πώς οργανώσαμε την δράση μας;
  • Τι συμπεριφορά υιοθετήσαμε;
  • Ήμασταν μόνοι μας ή δουλέψαμε σε ομάδα, οπότε έπρεπε να συντονιστούμε με άλλους;
  • Τι κάναμε σωστά/ λάθος;
  • Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά;
  • Τι θα είχε περισσότερες πιθανότητες να οδηγήσει στην επιτυχία;

Τέτοιου είδους ερωτήσεις μπορούν να δώσουν αξία σε κάθε εμπειρία μας από τη δουλειά -μικρότερη ή μεγαλύτερη, θετική ή αρνητική- αφού μπορούν να περιορίσουν τις συμπεριφορές που έχουμε εφαρμόσει χωρίς επιτυχία, και αντίθετα, να αυξήσουν εκείνες που έχουν οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα.

Δείτε στο www.randstad.gr/blog και τα υπόλοιπα άρθρα για την ανάπτυξη της καριέρας.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα