Εργασία

Οι οργανισμοί υιοθετούν πλέον πολιτικές που εξισορροπούν τις προσωπικές με τις εργασιακές ανάγκες του προσωπικού. Τα οφέλη από αυτές τις πολιτικές είναι πολλά και διαφορετικά και επηρεάζουν θετικά όχι μόνο το προσωπικό, αλλά και τον ίδιο τον οργανισμό. Μερικές από τις αιτίες είναι οι παρακάτω:

  • Διατήρηση του υπάρχοντος προσωπικού. Οι εργαζόμενοι που αισθάνονται ισορροπημένη τη σχέση μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής, δε θα φύγουν από τον οργανισμό εύκολα. Παράλληλα, θα είναι παραγωγικοί, οπότε ούτε ο οργανισμός θα νιώθει την ανάγκη να απολύσει άτομα. Αυτό σημαίνει εξοικονόμηση χρημάτων και επένδυσή τους σε νέες δραστηριότητες.
  • Μείωση των απουσιών (και εξαιτίας ασθένειας) και της καθυστέρησης προσέλευσης στον χώρο εργασίας.
  • Μείωση του στρες και αύξηση της παραγωγικότητας.
  • Υψηλότερη ικανοποίηση από την εργασία.
  • Υψηλότερη δέσμευση στην εργασία.

H Randstad εξυπηρετεί πολλούς και διαφορετικούς οργανισμούς προσφέροντας υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού. Στο www.randstad.gr μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα