Εργασία στην Ελλάδα

Όπως έχει αναφερθεί και σε παλιότερα άρθρα κατά την αναζήτηση εργασίας είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό θα πρέπει κάποιος να είναι σε θέση να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν στην αγορά εργασίας.     Μια από τις επιλογές όμως που θα πρέπει σίγουρα να αξιολογηθεί και να αξιοποιηθεί είναι οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να υλοποιούν την διαδικασία για την εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού για εργοδότες από διαφορετικούς κλάδους, αλλά και διαφορετικές θέσεις εργασίας.     Στην Ελλάδα για περισσότερα από 10 χρόνια η Randstad παρέχει υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού σε εργοδότες και υποψήφιους για εργασία. Ενημερωθείτε για τον τρόπο που λειτουργεί η Randstad στο www.randstad.gr.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα