Εργασία στην Ελλάδα

Η αναζήτηση εργασίας είτε πρόκειται για θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, είτε για θέσεις εργασίας στο εξωτερικό πρέπει να γίνεται με μεθοδικότητα, αλλά και συνεχή παρακολούθηση.   Η αναζήτηση για δουλειά δεν πρέπει να ολοκληρώνεται μόνο με την αποστολή του βιογραφικού σε μια αγγελία. Θα χρειαστεί να υπάρχει ένας τρόπος με τον οποίο θα μπορεί να αξιολογηθεί το σύνολο της δραστηριότητας και των επαφών που έχουν γίνει με εργοδότες.   Στην περίπτωση που έχει περάσει κάποιο χρονικό διάστημα χωρίς να υπάρχει κάποια ανταπόκριση από την αποστολή του βιογραφικού για μια θέση εργασίας, τότε πιθανόν να πρέπει να γίνει μια επικοινωνία με τον εργοδότη που είχε την συγκεκριμένη ανάγκη. Κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να συμβεί και μετά από μια συνέντευξη επιλογής.   Σύμφωνα με τα παραπάνω θα μπορεί να υπάρχει έλεγχος της δραστηριότητας που έχει γίνει, της αποτελεσματικότητας, καθώς και αν θα πρέπει να γίνει κάποια μεταβολή στον τρόπο που γίνεται η προσέγγιση των εργοδοτών.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα