Εργασία στην Ελλάδα-Πωλήσεις

  Τα στελέχη που αναζητούν εργασία στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στις Πωλήσεις μπορούν να βρουν τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας για την συγκεκριμένη ειδικότητα στο www.randstad.gr .   Πηγαίνοντας στο μενού αναζήτηση εργασίας στο site της Randstad μπορεί κανείς να δει όλες τις διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης,  καθώς επίσης και να επιλέξει την ειδικότητα ή τον κλάδο που επιθυμεί και να βρει τα αντίστοιχα αποτελέσματα.   Ακόμα και αν δεν υπάρχουν οι επιθυμητές θέσεις εργασίας αυτό το διάστημα μπορεί να γίνει η δημιουργία του προφίλ και η καταχώρηση του βιογραφικού ώστε  να υπάρχει διαθέσιμο για μελλοντικές ανάγκες που πιθανόν θα προκύψουν.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα