Εργασία και αναζήτηση

Σε μεγάλο ποσοστό οι περισσότεροι εργαζόμενοι που βρίσκονται στη διαδικασία για την αναζήτηση μιας εργασίας γνωρίζουν τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για να βρουν τον επόμενο σταθμό στην καριέρα τους.

Παρ’ όλα αυτά κάποιοι κατά την εύρεση και επιλογή προσωπικού από τους εργοδότες δεν θα καταφέρουν να λάβουν θετική αξιολόγηση για το βιογραφικό τους όχι γιατί δεν διαθέτουν την κατάλληλη προϋπηρεσία και ικανότητες, αλλά γιατί δεν έδειξαν την απαραίτητη προσοχή σχετικά με τη διαμόρφωση του βιογραφικού, της συνοδευτικής επιστολής ή την προετοιμασία κατά την συνέντευξη επιλογής.

Επειδή πολλοί είναι οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την τελική απόφαση ενός εργοδότη για μια θέση εργασίας τίποτα δεν πρέπει να μένει στη τύχη.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα