Επαγγέλματα σε κρίση - Ειδικότητες με μέλλον

Συνέντευξη της Λι Οστεργκαρντ-Αλεξανδροπούλου στη Κατερίνα Κυρίτση

Με γνώμονα το προσωπικό συμφέρον και την επαγγελματική ανέλιξή τους κινούνται οι σύγχρονοι εργαζόμενοι κατά την αναζήτηση επαγγελματικής στέγης, τη στιγμή που οι επιχειρήσεις εμφανίζονται ως ιδιαίτερα φειδωλές στην επιλογή προσωπικού.

Σύμφωνα με την έρευνα Workmonitor (Παρατηρητήριο Απασχόλησης), που διεξήγαγε η εταιρεία διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού Randstad Hellas S.A., η επιθυμία για αλλαγή επαγγελματικού προσανατολισμού των εργαζομένων υπερνικά τον φόβο απώλειας της εργασίας τους, ενώ οι επιχειρήσεις, από την πλευρά τους, υπολείπονται οργανωμένης προσπάθειας για διατήρηση και δέσμευση των εργαζομένων τους παρά την ασταθή οικονομική κατάσταση της χώρας.

Το «Εργασία» συνομίλησε με την κ. Λι Οστεργκαρντ-Αλεξανδροπούλου, διευθύνουσα σύμβουλο της Randstad Hellas S.A., η οποία μιλά για την κινητικότητα στην αγορά εργασίας και τις ευκαιρίες απασχόλησης για τους υποψήφιους εργαζομένους και αναλύει την οπτική των επιχειρήσεων σχετικά με τον κατάλληλο υποψήφιο.

Κυρία Αλεξανδροπούλου, δώστε μας μία εικόνα σχετικά με το πώς κινείται η αγορά εργασίας αυτήν την περίοδο και ποια τα κύρια χαρακτηριστικά της;

Πρόσφατα η Randstad διεξήγαγε την έρευνα Workmonitor, η οποία καταγράφει τις προσδοκίες των εργαζόμενων και την πιθανότητα μετακίνησής τους σε νέο εργοδότη μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο έξι μηνών. Παράλληλα, βοηθά στην κατανόηση των αισθητήρων της αγοράς εργασίας και των τάσεων που διαμορφώνουν οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα. Οι πρόσφατες εργασιακές προσδοκίες των εργαζομένων στην Ελλάδα φαίνεται να συνδέονται άμεσα με την τρέχουσα οικονομική κρίση.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ότι το 28% των εργαζομένων στην Ελλάδα φοβάται ότι θα χάσει την εργασία του, τη στιγμή που το 72% δηλώνει πως θα επιθυμούσε να απασχολείται σε κάποια άλλη θέση εργασίας.

Η έρευνα απέδειξε ότι το 16,8% των εργαζομένων άλλαξε εργασία μέσα στους τελευταίους έξι μήνες. Από αυτούς το 43% άλλαξε από προσωπική επιθυμία, το 34% επειδή επιθυμούσε καλύτερες συνθήκες εργασίας, το 26% επειδή ήταν δυσαρεστημένο από τον εργοδότη του και το 20% μετακινήθηκε λόγω προσωπικής φιλοδοξίας ή διεκδίκησης ανώτερης διοικητικής θέσης.

Συνεπώς, η πραγματική κατάσταση στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες και προκλήσεις, προσφέρει ευκαιρίες στους εργαζομένους, ενώ από την πλευρά των εργοδοτών θα πρέπει να γίνουν οργανωμένες προσπάθειες για να διατηρήσουν και να δεσμεύσουν τους εργαζομένους τους σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Ποιες είναι οι ειδικότητες που ζητούνται κυρίως και κατά πόσο ανταποκρίνονται οι υποψήφιοι εργαζόμενοι σε αυτές;

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια σημαντική αύξηση στη ζήτηση εργαζομένων προσωρινής απασχόλησης. Οι ειδικότητες που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι η λογιστική, οι προμήθειες, η γραμματειακή υποστήριξη, η πληροφορική και ο τουρισμός, όπου μεγαλώνουν οι απαιτήσεις για υποψηφίους με συγκεκριμένες δεξιότητες, προσόντα και εμπειρία.

Σε γενικές γραμμές, οι δεξιότητες που απαιτούνται για να μπορέσει να ανταποκριθεί ένας εργαζόμενος σε αυτές τις ειδικότητες μπορεί να ποικίλλουν αναλόγως τη θέση, την επιχείρηση και τον κλάδο δραστηριοποίησης.

Ωστόσο, οι βασικές δεξιότητες, που συνήθως απαιτούνται στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι η άριστη γνώση ξένων γλωσσών, η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, η ικανότητα επικοινωνίας και οι διαπροσωπικές δεξιότητες.

Από την εμπειρία σας, κατά πόσο είναι διατεθειμένος ο εκάστοτε εργαζόμενος να επιλέξει μία θέση χαμηλότερων από τα δικά του προσόντων και με ποια συχνότητα συναντάτε το φαινόμενο;

Παραδοσιακά οι υποψήφιοι προσπαθούν να εξασφαλίσουν ότι οι αρμοδιότητες και οι απολαβές τους στη νέα τους εργασία θα διατηρηθούν τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με την προηγούμενη, ενώ, στις περισσότερες περιπτώσεις, προσπαθούν να διεκδικήσουν ακόμα καλύτερες συνθήκες.

Συνήθως οι υποψήφιοι τείνουν να απορρίπτουν προτάσεις για εργασία, όταν αυτές είναι σε χαμηλότερο μισθολογικό επίπεδο, θεωρώντας ότι στην πορεία θα εμφανιστεί μια καλύτερη ευκαιρία. Καθώς, όμως, διανύουμε μια περίοδο με σημαντικές προκλήσεις, η συμβουλή μας στον υποψήφιο, όταν θα εμφανιστεί μια επαγγελματική ευκαιρία, είναι να μην καθυστερήσει στην αξιολόγησή της και σύντομα να λάβει την απόφασή του, γιατί πολύ πιθανόν αύριο να μην είναι διαθέσιμη.

Πριν κάποιος απορρίψει μια πρόταση για εργασία με χαμηλότερες αποδοχές ή απαιτήσεις σε προσόντα, θα πρέπει να λάβει υπόψη αρκετούς διαφορετικούς παράγοντες. Πρωτίστως, πρέπει να εκτιμήσει τις δυνατότητες εξέλιξης στη νέα εταιρεία, το εργασιακό περιβάλλον, αλλά και την απόσταση που θα χρειαστεί να διανύσει καθημερινά.

Σαφέστατα οι οικονομικές απαιτήσεις του καθενός αποτελούν το κυριότερο κριτήριο επιλογής μίας εργασίας, ειδικότερα με τις δεδομένες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.

Παρ' όλα αυτά, ένα ανθρώπινο και υγιές εργασιακό περιβάλλον, αλλά και η πιθανή συνεργασία με άτομα που μπορούν να βοηθήσουν στην επαγγελματική τους εξέλιξη μπορούν να αποτελέσουν εξίσου σημαντικά κίνητρα για να προβεί κανείς σε μία αλλαγή εργασίας.

Την τρέχουσα περίοδο στην Ελλάδα, οι εργαζόμενοι εξετάζουν όλες τις διαθέσιμες επιλογές και λαμβάνουν τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις για την καριέρα τους.

Ο υποψήφιος σήμερα δύσκολα θα αποδεχτεί μια θέση εργασίας κατώτερων απαιτήσεων και με χαμηλότερες αποδοχές από αυτήν που κατέχει. Ωστόσο, μακροπρόθεσμα μπορεί αυτή η θέση να τον οδηγήσει σε μια σπουδαία ευκαιρία.

Ποιες ειδικότητες, παρά τη ζήτηση που υπάρχει, φαίνεται ότι λείπουν από την αγορά; Σε ποιους τομείς επαγγελματικής εξειδίκευσης «υστερεί» ο Ελληνας και πώς αντιμετωπίζουν αυτό το γεγονός οι επιχειρήσεις;

Στην Ελλάδα η αγορά εργασίας βιώνει ακόμη προκλήσεις, αλλά πάντα υπάρχουν ευκαιρίες στις οποίες μπορούν να ανταποκριθούν οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα. Γενικότερα, παρατηρείται μια αυξητική τάση στις θέσεις του τομέα της λογιστικής, των χρηματοοικονομικών, της κανονιστικής συμμόρφωσης (compliance), αλλά και των επαγγελματιών που σχετίζονται με την ανάπτυξη των μορφών επικοινωνίας και μάρκετινγκ, όπως τα social media.

Συγκεκριμένα, στους κλάδους της λογιστικής και των χρηματοοικονομικών οι εργοδότες επιθυμούν να βρουν εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη που θα γνωρίζουν το πώς να ανταποκριθούν σε υψηλές απαιτήσεις και ανάγκες, θα έχουν πολύ καλό επίπεδο τεχνικών γνώσεων, ενώ θα διαθέτουν πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητα διαχείρισης του χρόνου και δυνατότητες για εργασία υπό συνθήκες πίεσης.

Χαρακτηριστική είναι, επίσης, η συνεχής ανάγκη στις θέσεις που προκύπτουν στον κλάδο της διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς η ανάγκη των εταιρειών για τη συγκέντρωση των οφειλών είναι πλέον επιτακτική.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν, επίσης, οι θέσεις που προκύπτουν εξαιτίας της ανάγκης για κανονιστική συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα και τις κοινοτικές οδηγίες.

Πιο συγκεκριμένα, ολοένα αυξάνεται η ζήτηση σε ειδικότητες όπως διαχειριστών κινδύνου (risk analysts), εσωτερικών ή ορκωτών ελεγκτών (auditors), υπευθύνων για τον έλεγχο ποιότητας και υπευθύνων για την κανονιστική συμμόρφωση (compliance).

Από την πλευρά των επιχειρήσεων, ποιοι κλάδοι επιχειρηματικής δραστηριότητας εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για νέο προσωπικό και σε ποιους κλάδους παρατηρείται στασιμότητα στον τομέα αυτό;

Στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς πάντα θα δημιουργούνται ανάγκες για νέο προσωπικό και νέες θέσεις εργασίας, καθώς είναι απόλυτα φυσιολογικό και ανθρώπινο οι υποψήφιοι να μη σταματούν να μετακινούνται από τη μία εργασία σε άλλη για να επιτύχουν καλύτερες συνθήκες.

Πάρα το γεγονός ότι σε κάποιους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας επικρατεί σταθερότητα στη ζήτηση για νέο προσωπικό, παρατηρούμε ότι ο κλάδος που έχει δείξει σημαντική αύξηση στη ζήτηση νέων στελεχών είναι αυτός της ενέργειας.

Γενικότερα, όμως, το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων δείχνει ότι είναι ιδιαιτέρα συντηρητικό στο τρόπο που χειρίζεται τη στρατηγική του για νέες προσλήψεις.

Κατά την επιλογή προσωπικού ποια είναι τα βασικά προσόντα που ζητούν οι εργοδότες από τον υποψήφιο εργαζόμενο και ποια τα πρόσθετα -ποιοτικά- χαρακτηριστικά τα οποία παίζουν κύριο ρόλο στην απόκτηση μίας θέσης εργασίας;

Για όλες τις θέσεις εργασίας αυτό που απαιτείται από τους εργοδότες, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι η ύπαρξη των απαραίτητων γνώσεων, ακαδημαϊκών ή εμπειρίας, καθώς και των δεξιοτήτων που θα υποστηρίξουν τον αντίστοιχο ρόλο. Αυτό που, όμως, πραγματικά απαιτείται σήμερα στην Ελλάδα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, είναι οι εργαζόμενοι να έχουν θέληση, επιμονή και κίνητρο για εργασία, να είναι ηθικοί και ακέραιοι σε επίπεδο χαρακτήρα και να προσπαθούν πάντα να βελτιώνονται σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Με δεδομένη την ιδιαίτερα δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει η Ελλάδα, πώς εκτιμάτε ότι θα κινηθεί η αγορά εργασίας και ποιες ειδικότητες πιστεύετε ότι έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να «διασωθούν» από την κρίση;

Οι ανάγκες για κάλυψη νέων θέσεων εργασίας από τις επιχειρήσεις θα εξακολουθούν να υπάρχουν, από τη στιγμή που οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να μετακινούνται για να επιτύχουν καλύτερες συνθήκες.

Στη θέση που βρισκόμαστε τώρα, θα πρέπει όλοι να είμαστε προετοιμασμένοι για σκληρή δουλειά, να έχουμε υπομονή και ευελιξία για να αντιμετωπίσουμε την τρέχουσα κατάσταση.

Πηγή: Έθνος - Εργασία | 01-06-2010

Δείτε εδώ όλες τις νέες αγγελίες εργασίας

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα