Εξειδικευμένη στελέχωση

Τι εννοούμε με τον όρο εξειδικευμένη στελέχωση;  Πολλές επιχειρήσεις αναζητούν να προσλάβουν άτομα με συγκεκριμένα προσόντα ή  προϋπηρεσία για να καλύψουν κάποια κενή θέση εργασίας.   Για να έχουν τα αποτελέσματα που επιθυμούν, μπορούν να απευθυνθούν σε εταιρίες Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως η Randstad Hellas. Μπορεί  να  καλύψει την ανάγκη τους,  δηλ.  να βρουν το κατάλληλο άτομο  επιτυχώς και σε γρήγορο χρονικό διάστημα . Οι σύμβουλοι της Randstad, ειδικεύονται σε συγκεκριμένους τομείς, κλάδους, εταιρίες και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να διαχειρίζονται με επιτυχία, ακρίβεια, και σεβασμό,  τις ανάγκες κάθε εργοδότη.   Για περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού της Randstad επισκεφτείτε το www.randstad.gr. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 210-6770523, για το γραφείο  στην Αθήνα ή 2310 41 47 31, για το γραφείο  στη Θεσσαλονίκη.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα