Εξειδικευμένη στελέχωση

Ένας εργοδότης που θα προσπαθήσει να καλύψει τις ανάγκες του σε προσωπικό μέσα από την εξειδικευμένη στελέχωση θα πρέπει να δημιουργήσει μια στρατηγική σύμφωνα με την θα καταφέρει να προσελκύσει τα πλέον ταλαντούχα στελέχη από την αγορά εργασίας.   Η στρατηγική που θα ακολουθήσει μια εταιρεία για την εύρεση και επιλογή προσωπικού μπορεί να διαφέρει, καθώς μπορεί να υπάρχουν συγκριμένοι στόχοι και αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν.   Αυτό σημαίνει όμως ότι τόσο το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ή αντίστοιχα η συμβουλευτική εταιρία ανθρώπινου δυναμικού που θα επιλεχθεί, θα πρέπει να γνωρίσουν με σαφήνεια τις απαιτήσεις και κριτήρια που θα πρέπει να ακολουθηθούν (βάση της στρατηγικής στελέχωσης) για τα στελέχη που θα αξιολογηθούν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.   Αν θέλετε να εξασφαλίσετε τις καλύτερες επιλογές για την εξειδικευμένη στελέχωση επικοινωνήστε σήμερα με την Randstad στο 2106770523 (Αθήνα) ή στο 2310 414731 (Θεσσαλονίκη) .  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα