Εξειδικευμένη Στελέχωση

Οι εργοδότες που θα χρειαστούν να καλύψουν θέσεις εργασίας για στελέχη μεσαίου και διευθυντικού επιπέδου έχουν διαθέσιμη και την λύση της εξειδικευμένης στελέχωσης.   Η υπηρεσία για την εξειδικευμένη στελέχωση προσφέρεται από τη Randstad σε εργοδότες που επιθυμούν να καλύψουν τις ανάγκες τους για ανθρώπινο δυναμικό στο συγκεκριμένο επίπεδο και για ειδικότητες στις πωλήσεις και το marketing, τη λογιστική και τα χρηματοοικονομικά, την εξυπηρέτηση πελατών, το ανθρώπινο δυναμικό και τη νομική υποστήριξη, το business support, τις βιομηχανίες υπηρεσίες & τους μηχανικούς, την πληροφορική, τις προμήθειες και τις αγορές κλπ.   Επικοινωνήστε σήμερα με τη Randstad στο 2106770523 (www.randstad.gr), ενημερώστε μας για τις ανάγκες σας σε ανθρώπινο δυναμικό.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα