Εξειδικευμένη στελέχωση

Η εξειδικευμένη στελέχωση αποτελεί την λύση που προσφέρεται στους εργοδότες για την εύρεση ανθρώπινου δυναμικού που θα εργαστεί σε θέσεις μεσαίου και διευθυντικού επιπέδου.   Καθώς σε αρκετές εταιρείες ένα σημαντικό μέρος της λήψης αποφάσεων σχετικά με την καθημερινή λειτουργία βασίζεται στα συγκεκριμένα στελέχη οι διαδικασίες για την εύρεση και αξιολόγηση τους έχουν ιδιαίτερη σημασία.   Η Randstad και οι σύμβουλοι hr που διαθέτει, μέσα από την υπηρεσία εξειδικευμένης στελέχωσης, αλλά και μια επιτυχημένη μεθοδολογία μπορεί να καλύψει άμεσα τις ανάγκες για κάθε εργοδότη.   Βρείτε όλες τις πληροφορίες για τις διαθέσιμες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού στο www.randstad.gr
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα