Εξειδικευμένη στελέχωση

Μια από τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που συχνά οι σύμβουλοι hr της Randstad προσφέρουν σε εργοδότες είναι η εξειδικευμένη στελέχωση.   Η εξειδικευμένη στελέχωση καλύπτει την εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού για ανθρώπινο δυναμικό το οποίο βρίσκεται σε μεσαίο και διευθυντικό επίπεδο. Καθώς τα στελέχη αυτά συχνά καλύπτουν θέσεις εργασίας οι οποίες έχουν άμεση σύνδεση με την λήψη αποφάσεων, αλλά και τη επίτευξη των αποτελεσμάτων η εύρεση προσωπικού σε αυτό το επίπεδο απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή.   Τα στελέχη της Randstad που παρέχουν την υπηρεσία εξειδικευμένης στελέχωσης, διαθέτοντας σημαντική γνώση από τις απαιτήσεις και τις ανάγκες στην αγορά, καθώς και μια βάση με επαγγελματίες που έχουν αξιολογηθεί και είναι διαθέσιμοι, μπορούν άμεσα να δώσουν λύσεις σε κάθε εργοδότη.   Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις υπηρεσίες της Randstad επισκεφθείτε το www.randstad.gr.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα