Εξειδικευμένη στελέχωση

Ένας τομέας με τον οποίο ασχολούνται οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού της Randstad είναι η εξειδικευμένη στελέχωση για θέσεις απασχόλησης μεσαίου, ανωτέρου και διευθυντικού επιπέδου.

Η εξειδίκευση των συμβούλων της Randstad στη εύρεση, αξιολόγηση και επιλογή στελεχών μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική βοήθεια για κάθε εταιρεία που επιθυμεί να αναπτυχθεί και θέλει να κάνει τις καλύτερες επιλογές στελέχωσης ανθρώπινου δυναμικού.

Καθώς οι συνθήκες στην αγορά εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα απαιτητικές οι εργοδότες πρέπει να θέσουν την στρατηγική τους για το ανθρώπινο δυναμικό. Σε αυτή την διαδικασία η Randstad μπορεί να αποτελέσει το άμεσο συνεργάτη σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 6770523 για την Αθήνα, και στο 2310 414728 για την Θεσσαλονίκη. http://www.randstad.gr

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα