Εξειδικευμένη στελέχωση

Η εξειδικευμένη στελέχωση αποτελεί την υπηρεσία ανθρώπινου δυναμικού της Randstad η οποία μπορεί να αποτελέσει στήριξη για τους εργοδότες και τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν σήμερα στην αγορά εργασίας.

Η εξειδικευμένη στελέχωση μπορεί να παρέχει λύσεις στην εύρεση και επιλογή προσωπικού για στελέχη μεσαίου επιπέδου, διευθυντικού επιπέδου που θα εργαστούν σε μόνιμη απασχόληση ή έργα προκαθορισμένης διάρκειας (interim).

Αν θέλετε να βρείτε τα στελέχη που θα κάνουν την διαφορά και να προσφέρουν αξία στην εταιρεία σας επικοινωνήστε με τους συμβούλους της Randstad για να σας ενημερώσουν για τα χαρακτηριστικά και τις λεπτομέρειες της εξειδικευμένης στελέχωσης.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα