Εξειδικευμένη στελέχωση

Η εξειδικευμένη στελέχωση αποτελεί την λύση για τους εργοδότες που ενδιαφέρονται να προσλάβουν νέους εργαζόμενους που θα μπορούν άμεσα να προσφέρουν αξία και να συνεισφέρουν στους στόχους που έχουν τεθεί.

Μέσα από την μεθοδολογία που ακολουθείτε για την αξιολόγηση οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού της  Randstad που ασχολούνται με την εξειδικευμένη στελέχωση, καλύπτουν τις ανάγκες σε προσωπικό για ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες.

Αν επιθυμείτε να βρείτε άμεσα τα ικανότερα στελέχη για τις θέσεις εργασίας που προσφέρετε επικοινωνήστε μαζί μας στο 2106770523 για το γραφείο της Αθήνας και στο 2310414731 για το γραφείο της Θεσσαλονίκης και οι σύμβουλοι μας θα σας δώσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που προσφέρουμε

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα