Δουλειά

Πολλοί εργαζόμενοι αυτό το διάστημα προσπαθούν να βρουν δουλειά έχοντας να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες που επικρατούν αυτό το διάστημα στην αγορά εργασίας.

Και ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις οι υποψήφιοι για εργασία δείχνουν να προσαρμόζονται και να αντιμετωπίζουν με επιμονή και υπομονή τα όποια εμπόδια μπορεί να προκύψουν, κάποιοι αντίστοιχα δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στις  δυσκολίες και στα αίτια που αυτές προκύπτουν, χωρίς όμως να εξαντλούν πραγματικά τα περιθώρια  που υπάρχουν για την εύρεση εργασίας.

Η αναζήτηση εργασίας αποτελεί μια δύσκολη διαδικασία, ανεξάρτητα με τις συνθήκες που μπορεί να επικρατούν. Συνεπώς εφόσον ο στόχος είναι η εύρεση δουλειάς, τότε ο προσανατολισμός, η δραστηριότητα και η συνολική προσπάθεια θα πρέπει να είναι πάντα συντονισμένες στην ίδια κατεύθυνση.

Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να υπάρχει αποπροσανατολισμός από τους στόχους και το πλάνο που έχει τεθεί για την αναζήτηση εργασίας, αλλά και πιθανή απογοήτευση από την αναμονή του επιθυμητού αποτελέσματος.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα