Δουλειά και αναζήτηση

  Εφόσον κάποιος εργάζεται και επιθυμεί να αλλάξει δουλειά θα πρέπει επίσης να οργανωθεί και να θέσει ένα πλάνο για την αναζήτηση του.   Στην συγκεκριμένη περίπτωση εφόσον η απόφαση για την αναζήτηση εργασίας είναι οριστική, τότε θα πρέπει να γίνει ανανέωση του βιογραφικού σημειώματος και της συνοδευτικής επιστολής, αλλά και επαφή με τους εργοδότες για τους οποίους υπάρχει ενδιαφέρον.   Η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν θα πρέπει να συνδυάζεται με την τρέχουσα απασχόληση, ενώ παράλληλα θα πρέπει να έχει καθοριστεί και ο χρόνος στον οποίο θα μπορεί να γίνει μια πιθανή συνέντευξη εργασίας έτσι ώστε να μην υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των δραστηριοτήτων.   Καθώς η αναζήτηση για δουλειά όταν ήδη κάποιος είναι εργαζόμενος έχει έναν υψηλότερο βαθμό δυσκολίας πιθανόν να χρειάζεται καλύτερη οργάνωση αλλά και μεθοδικότητα.   Καταχωρήστε το βιογραφικό σας και κάντε αίτηση στις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο www.randstad.gr.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα