Δουλειά και αναζήτηση

  Η αναζήτηση για δουλειά ακόμα και σε περιόδους που η προσφορά εργασίας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα μπορεί να μην έχει απαραίτητα τα αποτελέσματα που κάποιος επιθυμεί.   Αυτό μπορεί να οφείλεται για πολλούς λόγους. Σε αρκετές περιπτώσεις όμως και ιδιαίτερα στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, παρατηρείται έλλειψη προετοιμασίας και πλάνου για την υλοποίηση της αναζήτησης εργασίας.   Αυτό γίνεται ορατό ιδιαίτερα όταν προκύπτουν συνεντεύξεις εργασίας με συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού όπου κατά την διαδικασία αξιολόγησης δεν είναι ξεκάθαρες οι θέσεις εργασίας για τις οποίες υπάρχει ενδιαφέρον.   Αν θέλετε να προετοιμάστε τη στρατηγική σας σχετικά με τη διαδικασία για την εύρεση δουλειάς επισκεφθείτε το blog της Randstad στο οποίο μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένες συμβουλές για το βιογραφικό, τη συνοδευτική επιστολή, τη συνέντευξη εργασίας και την εύρεση εργασίας.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα