Δουλειά και αναζήτηση

Η αναζήτηση για δουλεία θα πρέπει να γίνεται με οργάνωση και μεθοδικότητα, ακόμα, και για στελέχη τα οποία έχουν σημαντική εργασιακή εμπειρία, έτσι ώστε να υπάρχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Η αρχική επιλογή στην αναζήτηση εργασίας έχει να κάνει με την σύνταξη του βιογραφικού και την συνοδευτικής επιστολής. Αν δεν δοθεί η απαραίτητη προσοχή στην διαμόρφωση τους , υπάρχει κίνδυνος να μην δοθεί η ευκαιρία για κάποια συνέντευξη επιλογής.

Το επόμενο βήμα είναι η αναζήτηση για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στις εφημερίδες, το internet, τα social media, αλλά τις εταιρείες που ασχολούνται με την εύρεση προσωπικού. Πρώτου γίνει όμως η όποια αίτηση για μια θέση εργασίας, θα πρέπει πριν να γίνει κάποια καταγραφή της δραστηριότητας μας  (ημερομηνία αίτησης, εργοδότης, θέση εργασίας κλπ), κάτι το οποίο θα αποτελέσει σημαντική βοήθεια για την συνέχεια.

Τέλος, εφόσον δοθεί η ευκαιρία για μια συνέντευξη επιλογής, μην ξεχάσετε να προετοιμαστείτε κατάλληλα, ώστε να παρουσιάσετε στα στελέχη που θα σας αξιολογήσουν το επαγγελματικό προφίλ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Συμβουλευτείτε σήμερα το http://www.randstad.gr για τις νέες θέσεις για δουλειά.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα