Βιογραφικό

Συντάξατε το  βιογραφικό  σας και φτάσατε στο τέλος; Σε αυτό το σημείο συνήθως χρησιμοποιείται η φράση «Συστάσεις διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν», κάτι το οποίο σημαίνει πως ο υποψήφιος έχει την δυνατότητα να παρέχει σε ένα μελλοντικό εργοδότη κάποιες συστάσεις από προηγούμενους εργοδότες, συναδέλφους ή καθηγητές, με τους οποίους έχει συνεργαστεί.   Η διαδικασία των συστάσεων μπορεί να φαίνεται κάτι απλό, όμως κατά την εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού είναι κάτι πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι που θα επιλέξουμε για να μιλήσουν για εμάς, τις ικανότητες,  τη συνεργασία μας μαζί τους, είναι σημαντικό να μας βλέπουν λίγο-πολύ με τον τρόπο που εμείς πιστεύουμε πως μας βλέπουν.   Δεν αρκεί απλά να μας συμπαθούν. Πρέπει να έχουν πρακτική γνώση από την καθημερινότητα μας σε κάποια εργασία, να μας έχουν δει να προσπαθούμε πραγματικά και να φέρνουμε εις πέρας με επιτυχία κάποιο σημαντικό project, ώστε να μπορούν να μιλήσουν και για τις ικανότητές μας.   Πριν λοιπόν η χαρακτηριστική φράση για τις συστάσεις συμπληρωθεί στο βιογραφικό  σημείωμα, σιγουρευτείτε πως οι άνθρωποι που θεωρείτε πως μπορούν να δώσουν συστάσεις για εσάς θέλουν και μπορούν να το κάνουν.   Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την αναζήτηση εργασία στο http://www.randstad.gr.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα