Βιογραφικό

Οι εργοδότες που θα αναζητήσουν προσωπικό αναμένουν από όλους τους ενδιαφερόμενους να κάνουν αίτηση στέλνοντας το ανανεωμένο του βιογραφικό.   Το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ή το στέλεχος που θα αναλάβει τη διαδικασία για την εύρεση του κατάλληλου προσωπικού θα αξιολογήσει εάν το βιογραφικό πληροί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί.   Παρά το γεγονός ότι πολλά βιογραφικά είναι πιθανόν να καλύπτουν τις απαιτήσεις για μια θέση εργασίας, σε αρκετές περιπτώσεις είναι πιθανόν να μην γίνει πρόσκληση για συνέντευξη εργασίας με όλους όσους έχουν αιτηθεί.   Οι υποψήφιοι που βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας και επιθυμούν να στείλουν το βιογραφικό τους σε μια αγγελία για εργασία, εφόσον θέλουν να είναι σίγουροι για την αίτηση τους, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον εργοδότη και να ενημερωθούν για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία.   Κάντε αίτηση στις θέσεις εργασίας που χειρίζονται οι σύμβουλοι της Randstad.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα