Βιογραφικό

Κατά την εύρεση εργασίας το βιογραφικό αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά  έγγραφα για το επαγγελματικό προφίλ ενός υποψήφιου για εργασία.

Κάθε υποψήφιος έχει την δυνατότητα να διαμορφώσει το βιογραφικό με το δικό του προσωπικό στυλ ή να ακολουθήσει κάποια γενικά πρότυπα με απώτερο στόχο την καλύτερη δυνατή παρουσίαση των ικανοτήτων και των χαρακτηριστικών εκείνων που θα κάνουν έναν εργοδότη να το αξιολογήσει θετικά.

Παρ’ όλα αυτά το βιογραφικό πρέπει να διατηρεί μια συγκεκριμένη δομή η οποία θα βοηθάει στην ανάγνωση και κατανόηση των πληροφοριών. Ένα παράδειγμα σχετικά με την δομή αποτελεί η χρονολογική σειρά σχετικά με την προϋπηρεσία η οποία θα πρέπει να εμφανίζει αρχικά την πιο πρόσφατη εργασία και στην συνέχεια να ακολουθούν οι επόμενες εργασίες εφόσον έχουν προκύψει.

Γενικότερα η επαγγελματική εμφάνιση του βιογραφικού δεν θα πρέπει να έχει υπερβολές, θα πρέπει να στηρίζεται σε σωστή σύνταξη και επαγγελματική δομή, αλλά και πληροφορίες που θα αναδεικνύουν την καταλληλότητα σας για μια θέση εργασίας.

Βρείτε περισσότερες συμβουλές για το βιογραφικό στο www.randstad.gr

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα