Βιογραφικό

Όταν ένας υποψήφιος για εργασία έχει στείλει το βιογραφικό του σε αμέτρητες αγγελίες εργασίας και εργοδότες και δεν έχει προκύψει καμία θετική ανταπόκριση, ίσως είναι η στιγμή που θα πρέπει να γίνει και μια προσωπική αξιολόγηση.

Και ενώ υπάρχουν υποψήφιοι για εργασία η οποίοι παρά τις προσπάθειες τους και χωρίς να κάνουν κάποιο λάθος στην αναζήτηση εργασίας δεν έχουν την δυνατότητα να βρουν τον επόμενο σταθμό στην καριέρα τους, για κάποιους άλλους θα πρέπει να γίνει επαναπροσδιορισμός στην προσέγγιση τους γιατί:

  • Επιλέγουν να κάνουν μαζική αποστολή του βιογραφικού χωρίς να εξετάζουν τις απαιτήσεις  που αναγράφονται στις δημοσιευμένες αγγελίες για εργασία.
  • Επιλέγουν να κάνουν αίτηση σε θέσεις εργασίας οι οποίες σύμφωνα με το βιογραφικό δεν μπορούν να υποστηριχθούν βάση της εμπειρίας που καταγράφεται.
  • Το βιογραφικό δεν έχει διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να αναδεικνύει τα προσόντα, τις ικανότητες και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την θέση εργασίας για την οποία επιθυμεί να επιλεχθεί.
     

Στο www.randstad.gr/blog μπορείτε να βρείτε περισσότερες συμβουλές για την εύρεση εργασίας.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα