Βιογραφικό σημείωμα

Το βιογραφικό σημείωμα αποτελεί το έγγραφο που παρουσιάσει την επαγγελματική δραστηριότητα κάθε υποψηφίου για εργασία και πρέπει να ακολουθεί μια συγκεκριμένη δομή.   Για να επιτευχθεί όμως το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σχετικά με την αξιολόγηση του βιογραφικού, είναι σημαντικό το στέλεχος που θα διαβάσει το βιογραφικό μας να βρει εύκολα όλες τις σχετικές λεπτομέρειες.   Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με τις κατάλληλες λέξεις κλειδιά, μορφοποίηση κειμένου, αλλά και κατάλληλες πληροφορίες που θα βοηθήσουν τον αναγνώστη. Για παράδειγμα όταν χρειαστεί να καταγράψετε τη χρονική διάρκεια για μία θέση εργασίας μπορείτε να επιλέξετε να γράψετε το μήνα και έτος εργασίας σας για να διευκολύνετε την αξιολόγηση σας.   Αν θέλετε να καταχωρήσετε το βιογραφικό σας επισκεφθείτε το http://www.randstad.gr.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα