Βιογραφικό σημείωμα

Ένας επαγγελματίας που επιθυμεί να κάνει αίτηση σε μια θέση εργασίας, υποχρεωτικά θα πρέπει να στείλει το βιογραφικό σημείωμα το οποίο πρέπει να ακλουθεί και μια συγκεκριμένη δομή.   Για να επιτευχθεί όμως το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, θα πρέπει το βιογραφικό που θα αποσταλεί στο στέλεχος που έχει αναλάβει την εύρεση και αξιολόγηση του προσωπικού, να είναι εύκολο στην κατανόηση, αλλά και να υπάρχουν διαθέσιμες όλες οι απαραίτητες πληροφορίες.   Σε αυτό, σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει η μορφοποίηση του κειμένου, οι λεπτομέρειες σχετικά με τα επιτεύγματα και τις αρμοδιότητες, αλλά και πιθανόν οι λέξεις κλειδιά που θα χρησιμοποιηθούν. Ο συνδυασμός των παραπάνω είναι δυνατόν να συμβάλει στην καλύτερη δυνατή αξιολόγηση.   Αν έχετε ανανεώσει το βιογραφικό σας μπορείτε εύκολα και απλά να το καταχωρήσετε στο www.randstad.gr .  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα