Βιογραφικό σημείωμα

  Κατά την αναζήτηση εργασίας είναι αρκετά συνηθισμένο οι υποψήφιοι για εργασία να χρειαστεί να καταχωρήσουν το βιογραφικό σημείωμα  τους ηλεκτρονικά.   Αυτό σημαίνει ότι οι εργοδότες έχουν οργανώσει την διαδικασία για την εύρεση εργασίας και δημιουργούν βάσεις δεδομένων για την καλύτερη αξιοποίηση των βιογραφικών που λαμβάνουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.   Από την πλευρά των υποψηφίων θα πρέπει να δοθεί η απαραίτητη προσοχή στην συμπλήρωση όλων των διαθέσιμων πεδίων  τα οποία απαιτούνται για την δημιουργία του προφίλ .   Η καταχώρηση όσο το δυνατόν περισσότερων στοιχείων από το βιογραφικό σημείωμα  θα βοηθήσει σε μια πιθανή αναζήτηση από την πλευρά του εργοδότη η οποία θα γίνει με φίλτρα και λέξεις κλειδιά.   Για να ξεκινήσετε μπορείτε να καταχωρήσετε το βιογραφικό σας στο www.randstad.gr .
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα