Βιογραφικό Σημείωμα

  Η σύνταξη ενός βιογραφικού σημειώματος, φαίνεται μια απλή διαδικασία για την οποία όμως πρέπει να δοθεί η απαραίτητη προσοχή για να γίνει η καλύτερη δυνατή διατύπωση σχετικά με τις σπουδές, τις δεξιότητες και φυσικά την εργασιακή εμπειρία.   Σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι ένα βιογραφικό σημείωμα έχει φτιαχτεί μέσα σε λίγα λεπτά χωρίς να αναδεικνύονται κατάλληλα τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά. Κάτι τέτοιο όμως μπορεί να μην έχει την αντίστοιχη θετική αξιολόγηση από ένα εργοδότη.   Εφόσον στόχος κάθε υποψήφιου κατά την εύρεση εργασίας είναι να λάβει μια προσφορά εργασίας θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας ότι εργοδότες θα λάβουν ένα σωστά δομημένο και συντακτικά βιογραφικό.   Αν κάποιος δεν είναι σίγουρος για την τελική μορφοποίηση του βιογραφικού μπορεί πάντα να συμβουλευτεί κάποιον από το κοντινό του περιβάλλον που πιθανό να διαθέτει μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία η ακόμα και να έχει γνώση από την διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού.   Εναλλακτικά, στο blog της Randstad μπορείτε να βρείτε διαθέσιμες συμβουλές για την εύρεση απασχόλησης, την συνέντευξη εργασίας, τη σύνταξη της συνοδευτικής επιστολής και του βιογραφικού.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα