Βιογραφικό σημείωμα.

Στην σημερινή αγορά εργασίας το βιογραφικό σημείωμα κρίνεται απαραίτητο ακόμα και για επαγγελματικές ειδικότητες για τις οποίες παλιότερα οι εργοδότες δεν θα το ζητούσαν κατά  την διαδικασία αξιολόγησης.

Αυτό σημαίνει ότι εφόσον προκύψει κάποια αγγελία εργασίας στην οποία απαιτείται να καταχωρήσετε ηλεκτρονικά το επαγγελματικό σας προφίλ στις περισσότερες περιπτώσεις θα χρειαστεί να έχετε διαθέσιμο ένα βιογραφικό σημείωμα.

Εφόσον διαμορφώσετε το βιογραφικό σας μπορείτε να το καταχωρήσετε στο www.randstad.gr και να κάνετε αίτηση στις διαθέσιμες θέσεις εργασίας που χειρίζονται οι σύμβουλοι hr της Randstad.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα