Βιογραφικό σημείωμα

Το βιογραφικό σημείωμα είναι το Α και το Ω, για τον κάθε υποψήφιο που επιθυμεί να ξεκινήσει την αναζήτηση εργασίας. Μπορεί στην τελική του μορφή να αποτυπώνεται σε ένα χαρτί, παρ’ όλα αυτά αποτελεί την συνολική αποτύπωση ενός επαγγελματικού προφίλ, όπου κάθε υποψήφιος για εργασία θα καταγράψει το ακαδημαϊκό του υπόβαθρο, τις ξένες γλώσσες, τη χρήση Η/Υ, την επαγγελματική εμπειρία, τα ενδιαφέροντά του και όλες εκείνες τις πληροφορίες που τον κάνουν να ξεχωρίζει.

Το βιογραφικό σημείωμα λειτουργεί ως πρώτη εικόνα για τον κάθε υποψήφιο εργοδότη, επομένως θα πρέπει να έχει σωστή σύνταξη και δομή, ενώ δεν θα πρέπει να αναγράφονται περιττά στοιχεία και ανακρίβειες.

Οι ενδιαφερόμενοι που αναζητούν εργασία δεν θα πρέπει επίσης να αναγράφουν στοιχεία τα οποία δεν είναι αληθή ή δεν μπορούν να υποστηριχθούν, γιατί σε μια πιθανή συνέντευξη επιλογής είναι πολύ πιθανόν να υπάρξει δυσκολία στην επικοινωνία. Αντίστοιχα και σύμφωνα με τις θέσεις εργασίας για τις οποίες θα γίνει αίτηση, καλό είναι να δοθεί έμφαση στα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία αναδεικνύουν την προσωπικότητα και τον επαγγελματισμό.

Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς να δημιουργήσετε ένα βιογραφικό, μπορείτε να επισκεφθείτε το  www.randstad.gr

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα