Βιογραφικό-Καριέρα

Βιογραφικό-Καριέρα: Κάνετε τη σωστή σύνδεση;

Πολλές φορές, όταν κάνετε αίτηση για κάποια θέση εργασίας, η σύνδεση μεταξύ αυτής και της προϋπηρεσίας ή των ενδιαφερόντων που έχετε, δεν είναι ορατή. Ο σύμβουλος ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας, λοιπόν, ή όποιος ασχολείται με την επιλογή και πρόσληψη του προσωπικού, δε θα αφιερώσει πολύ χρόνο προκειμένου να δει τα κοινά στοιχεία και το πώς το ένα θα μπορούσε να υποστηρίξει το άλλο, καθώς ο αριθμός των υποψηφίων είναι αρκετά μεγάλος.

Εάν, όμως, πιστεύετε εσείς πως θα μπορούσατε να αντεπεξέλθετε στις δραστηριότητες της εκάστοτε θέσης απασχόλησης, μπορείτε να δείξετε οι ίδιοι το πώς αυτά συνδέονται. Πώς θα το κάνετε αυτό; Κυρίως μέσω της συνοδευτικής σας επιστολής. Μπορείτε και στο βιογραφικό να αναφέρετε στοιχεία που σχετίζονται με τη δουλειά στην οποία στοχεύετε, αλλά μέσω της συνοδευτικής επιστολής μπορείτε άμεσα να μιλήσετε για το πώς θεωρείτε πως σχετίζονται και πώς η έως τώρα εμπειρία σας -είτε εργασιακή, είτε εκπαιδευτική- μπορεί να σας κάνει κατάλληλο για τη συγκεκριμένη θέση απασχόλησης.

Περισσότερες πληροφορίες για το βιογραφικό και τη συνοδευτική επιστολή στο www.randstad.gr/blog.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα