Απασχόληση

Καθημερινά αρκετοί υποψήφιοι επιλέγουν να αναζητήσουν την απασχόληση που τους ενδιαφέρει μέσα από τις θέσεις εργασίας που διαχειρίζονται οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού.   Οι θέσεις αυτές συνήθως αφορούν εργοδότες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά και επιθυμούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό μέσα την εύρεση προσωπικού η οποία αρχικά θα υλοποιηθεί από συμβούλους hr.   Οι υποψήφιοι που θα αναζητήσουν την επόμενη απασχόληση τους  θα πρέπει πάντα να αντιμετωπίζουν την συνέντευξη επιλογής με ένα σύμβουλο hr, με την ίδια σοβαρότητα και επαγγελματισμό, ανεξάρτητα με το αν η τελική επιλογή του προσωπικού θα γίνει από τον εργοδότη που έχει αναθέσει τις συγκεκριμένες διαδικασίες.   Επικοινωνήστε με την Randstad στο 2106770523 για να ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και την διαδικασία αξιολόγησης.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα