Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση προσωπικου αποτελεί μια διαδικασία η οποία στην πορεία μπορεί να δώσει σημαντικές λύσεις στην λειτουργία και την αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού.

Οι εργοδότες για να καταλήξουν στην επιλογή των κατάλληλων στελεχών θα χρειαστεί πέρα από την συνέντευξη επιλογής προσωπικού να στηρίξουνε τις επιλογές τους σε εξειδικευμένα εργαλεία αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού.

Σε αυτή την προσπάθεια σύμμαχος για κάθε εργοδότη μπορεί να αποτελέσει η Randstad. Μέσα από επιτυχημένες διαδικασίες αξιολόγησης μπορεί να στηρίξει την προσπάθεια σας για εύρεση των ιδανικών υποψήφιων.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που προσφέρουμε στο http://www.randstad.gr

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα