Αξιολόγηση

Κατά την αναζήτηση εργασίας ένας υποψήφιος για εργασία θα χρειαστεί να περάσει από αξιολόγηση σε διαφορετικά επίπεδα μέχρι να λάβει την επιθυμητή προσφορά για εργασία.

Η αρχική αξιολόγηση που θα λάβει κανείς κατά την εύρεση εργασίας είναι στο βιογραφικό σημείωμα και στην συνοδευτική επιστολή. Ο συνδυασμός των δύο αυτών εγγράφων θα δώσει σε ένα εργοδότη την δυνατότητα να κατανοήσει κατά πόσο ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό προφίλ είναι το κατάλληλο για τη θέση εργασίας που προσφέρει.

Εφόσον προκύψει θετική αξιολόγηση από το βιογραφικό στο επόμενο στάδιο  ακολουθεί η συνέντευξη επιλογής προσωπικού  από όπου αρκετοί εργοδότες καταλήγουν και στην τελική τους επιλογή.

Κατά την διαδικασία για εύρεση προσωπικού αρκετοί εργοδότες είναι πιθανόν να χρησιμοποιήσουν για την επιβεβαίωση των ικανοτήτων και της προσωπικότητας των υποψηφίων  διάφορα τεστ ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της θέσης που επιθυμούν να καλύψουν.

Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις εργασίας που χειρίζεται η Randstad και την διαδικασία αξιολόγησης που ακολουθεί επικοινωνήστε με το 2106770523.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα