Αξιολόγηση

Κατά την εύρεση εργασίας ένας υποψήφιος για εργασία θα περάσει από αξιολόγηση για το σύνολο του επαγγελματικού του προφίλ και εφόσον πείσει για την καταλληλότητα του θα είναι πολύ κοντά στο να δεχθεί μια προσφορά για εργασία.

Όταν κατά την διαδικασία αξιολόγησης προκύπτει μια συνέντευξη επιλογής θα πρέπει να αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία και όχι απλά άλλη μια συνάντηση με ένα εργοδότη που προσφέρει μια θέση εργασίας.  Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναγνωριστεί επίσης η θετική αξιολόγηση του βιογραφικού και η αναγνώριση των επαγγελματικών ικανοτήτων, κάτι το οποίο μπορεί να τονώσει την ψυχολογία αλλά και την προσπάθεια που πρέπει να γίνει για την εύρεση απασχόλησης.

Συνεπώς,  η συνέντευξη επιλογής ως μέρος της αξιολόγησης προσωπικού θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με την κατάλληλη προσοχή και προετοιμασία και όχι ως αγγαρεία ή μια δραστηριότητα την οποία έχουμε αντιμετωπίσει αρκετές φορές, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να μην έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα στην αναζήτηση εργασίας.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα