Αξιολόγηση προσωπικού

Η αξιολόγηση του προσωπικού αποτελεί μια διαδικασία η οποία παίζει ιδιαίτερο  ρόλο στην συνολική λειτουργία μιας εταιρείας.  Καθώς πλέον οι αξιολόγηση του  προσωπικού δεν καλύπτει μόνο θέματα για προαγωγές ή την μισθολογική αναβάθμιση, το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού καλείται να διαμορφώσει ένα σύστημα το οποίο θα διασφαλίσει τη σωστή επικοινωνία και την εξέλιξη του προσωπικού.   Κάθε θέση εργασίας και κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να συνδέονται με ένα σύστημα αξιολόγησης προσωπικού, το οποίο θα καταγράφει την συνολική πορεία και τις επιδόσεις από την εργασία που έχει πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια του  χρόνου, και όχι μόνο το τελευταίο διάστημα πριν από την αξιολόγηση.   Με αυτό τον τρόπο θα προκύψει μια πραγματικά ετήσια καταγραφή των θετικών και των αρνητικών στοιχείων στην καθημερινή δουλειά των εργαζομένων, έτσι ώστε όταν πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση, να βοηθήσει πραγματικά στην καριέρα και την ανάπτυξη ενός εργαζόμενου.   Εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού με τις υπηρεσίες της Randstad. Δείτε περισσότερα στο www.randstad.gr.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα