Αξιολόγηση προσωπικού

Στις μέρες μας αρκετοί εργοδότες αναθέτουν την αξιολόγηση προσωπικού σε συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού για να εξασφαλίσουν τις καλύτερες επιλογές στελέχωσης για όλα τα επίπεδα θέσεων και ειδικοτήτων.

Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφιοι που αναζητούν εργασία αυτό το διάστημα, εφόσον κάνουν αιτήσεις στις διαθέσιμες θέσεις εργασίας είναι πολύ πιθανόν να λάβουν μια πρόσκληση για να περάσουν την διαδικασία αξιολόγησης από μια εταιρεία συμβούλων ανθρώπινου δυναμικού.

Σε αυτή περίπτωση όμως η αντιμετώπιση δεν θα πρέπει να είναι διαφορετική. Οι σύμβουλοι hr εφόσον επιλέξουν ένα υποψήφιο για συνέντευξη επιλογής αυτό σημαίνει ότι αναμένουν έναν επαγγελματία ο οποίος θα είναι συνεπής, προετοιμασμένος, και με κατάλληλες επικοινωνιακές δεξιότητες θα μπορεί να παρουσιάσει τις ικανότητες, τα επιτεύγματα, καθώς και την καταλληλότητα του για την θέση εργασίας.

Για να κάνετε αίτηση στις θέσεις εργασίας που χειρίζεται η Randstad επισκεφθείτε το http://www.randstad.gr

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα