Αξιολόγηση προσωπικού

Κατά το παρελθόν υπήρχαν εργοδότες που για την αξιολόγηση προσωπικού δεν ακολουθούσαν κάποια συγκεκριμένη διαδικασία.

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ή τα στελέχη από το λογιστήριο μπορεί να ήταν υπεύθυνα για την εύρεση προσωπικού χωρίς όμως να χρησιμοποιούν συγκεκριμένα εργαλεία η μεθοδολογία.

Πλέον τέτοιες πρακτικές δεν μπορούν να εφαρμόζονται. Οι απαιτήσεις στην αγορά είναι ιδιαίτερα υψηλές κάτι το οποίο δεν αφήνει περιθώριο για λανθασμένες επιλογές και ειδικά στην αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού.

Για τον λόγο αυτό σε αρκετές εταιρείες συναντά κανείς το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού το οποίο αναλαμβάνει όλα τα θέματα προσωπικού. Εναλλακτικά, οι εργοδότες πλέον συνεργάζονται με εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού για αν εξασφαλίσουν τις καλύτερες δυνατές επιλογές.

Για να καλύψετε τις ανάγκες σας σε ανθρώπινο δυναμικό επικοινωνήστε σήμερα με την Randstad.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα