Αξιολόγηση προσωπικού

Οι εταιρίες που επιθυμούν να παραμείνουν ανταγωνιστικές στο επιχειρησιακό περιβάλλον δείχνουν να δίνουν πλέον μεγαλύτερη προσοχή στην αξιολόγηση για τη  προσέλκυση προσωπικού για τις θέσεις εργασίας και τις ανάγκες που προκύπτουν.

Οι εργοδότες φαίνεται ότι λειτουργούν με στρατηγική και επενδύουν στο να διαμορφώσουν ένα εργασιακό περιβάλλον ικανό για να προσελκύσει τα καλύτερα στελέχη στη αγορά. Ένα άλλο χαρακτηριστικό σημείο προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί και η συνεργασία των εργοδοτών με εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού έτσι ώστε να εξασφαλιστεί το αποτέλεσμα της διαδικασία.

Αν η εταιρεία σας πρόκειται άμεσα να πραγματοποιήσει εύρεση και επιλογή προσωπικού επικοινωνήστε σήμερα με την Randstad (2106770523) και ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα