Αξιολόγηση προσωπικού

Η αξιολόγηση προσωπικού είναι μια δραστηριότητα πολύ σημαντική για κάθε εταιρία, είτε γίνετε για επιλογή προσωπικού, είτε γίνετε για την καταγραφή της απόδοση των εργαζομένων.

H Randstad παρέχοντας στην Ελλάδα,  αλλά και σε περισσότερες από 40 χώρες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, διαθέτει την μεθοδολογία και την γνώση για να παρέχει σε εργοδότες και οργανισμούς την αξιολόγηση προσωπικού.

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της Randstad, καθημερινά έρχονται σε επαφή με εργοδότες και υποψηφίους με σκοπό τη αξιολόγηση και επιλογή προσωπικού που θα οδηγήσει ένα οργανισμό στην επίτευξη των στόχων του.

Επικοινωνήστε στο http://www.randstad με τους συμβούλους της Randstad για να σας ενημερώσουμε για την αξιολόγηση και επιλογή προσωπικού.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα