Αξιολόγηση προσωπικού

Η αξιολόγηση του προσωπικού είναι μια διαδικασία η οποία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην συνολική λειτουργία μιας επιχείρησης.  Καθώς πλέον οι αξιολογήσεις προσωπικού δεν έχουν να κάνουν μόνο με την προαγωγή ή την αναβάθμιση του μισθού, το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού καλείται να διαμορφώσει ένα σύστημα το οποίο θα διασφαλίσει τη σωστή επικοινωνία και την εξέλιξη του προσωπικού.

Η κάθε θέση εργασίας και ο κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να συνδέονται με ένα σύστημα αξιολόγησης προσωπικού, το οποίο θα καταγράφει την συνολική εικόνα και τα αποτελέσματα από την εργασία που έχει παραχθεί κατά την διάρκεια ολόκληρου του  χρόνου, και όχι μόνο το τελευταίο διάστημα πριν από την αξιολόγηση.

Σε αυτά τα πλαίσια, το σύστημα αξιολόγησης θα έχει μια πραγματικά ετήσια λειτουργία. Θα υπάρχει η δυνατότητα να καταγράφονται τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία στην καθημερινή δουλειά των εργαζομένων, έτσι ώστε όταν πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση, να βοηθήσει πραγματικά στην καριέρα και την ανάπτυξη ενός εργαζόμενου.

Εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού με τις υπηρεσίες της Randstad. Δείτε περισσότερα στο www.randstad.gr

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα