Αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού

Η αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί μια ουσιαστική δραστηριότητα για κάθε εργοδότη που πρόκειται να αναζητήσει προσωπικό για ανάγκες που έχουν προκύψει η επιθυμεί να εξετάσει τις δυνατότητες και τις ικανότητες του προσωπικού που ήδη διαθέτει.

Και στις δυο περιπτώσεις απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και στρατηγική που θα βασίζεται στην κουλτούρα και τις αξίες της εταιρείας, καθώς και στους στόχους που έχουν τεθεί.

H Randstad με πολυετή παρουσία στην Ελληνική αλλά και στην διεθνή αγορά παρέχει επιτυχημένα υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού σε εταιρείες και οργανισμούς. Οι  σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού  διαθέτοντας εμπειρία, εξειδικευμένες γνώσεις και εκπαίδευση καθώς και τα κατάλληλα εργαλεία μπορεί να παρέχει άμεσα λύσεις και να γίνει ο συνεργάτης σας στην αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο http://www.randstad.gr

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα