Ανθρώπινο Δυναμικό

Μέσα στις τρέχουσες συνθήκες στην αγορά εργασίας ένας από τους παράγοντες που μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματική λειτουργία μιας εταιρείας είναι το ανθρώπινο δυναμικό.   Για πολλές εταιρείες η επιλογή και αξιολόγηση των κατάλληλων υποψηφίων αποτελεί μια διαδικασία που στηρίζεται σε διαδικασίες και στρατηγική η οποίες θα οδηγήσουν στα καλύτερα στελέχη στη αγορά. Σε αυτές συχνά συγκαταλέγονται και οι συμβουλευτικές εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.   Μια από τις εταιρείες που παρέχει  με επιτυχία υπηρεσίες  hr στην Ελληνική αγορά είναι η Randstad,  η οποία διαθέτοντας στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις για το ανθρώπινο δυναμικό και εμπειρία από τις απαιτήσεις της αγοράς, μπορεί να προσφέρει τις κατάλληλες λύσεις.   Στο http://www.randstad.gr  υπάρχουν διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες για τις υπηρεσίες που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες κάθε εργοδότη.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα