Ανθρώπινο δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό κάθε εταιρείας αποτελεί την βασικό συστατικό για την επίτευξη των στόχων, των αποτελεσμάτων και τις επιθυμητής ανάπτυξης.   Αυτό καταδεικνύει και την σπουδαιότητα για την εύρεση του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού για τις θέσεις εργασίας που προσφέρονται, αλλά και το κόστος που μπορεί να προκύψει από όποια λανθασμένη επιλογή.   Ένας εργοδότης που σύντομα θα προσπαθήσεις να επιλέξει ανθρώπινο δυναμικό θα πρέπει να  βρει τις κατάλληλες απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:   1. Με ποιο τρόπο θα υλοποιηθεί η διαδικασία αξιολόγησης; 2. Η εύρεση προσωπικού θα γίνει από το τμήμα hr ή θα ανατεθεί σε κάποιο έμπειρο στέλεχος; 3. Υπάρχει κάποιος τρόπος για να αξιολογηθούν οι δεξιότητες, η εμπειρία και οι γνώσεις ενός υποψηφίου; 4.  Έχει καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει δημοσίευση των αγγελιών οι οποίες θα οδηγήσουν στην προσέλκυση  των καλύτερων στελεχών στην αγορά;   Αν πάλι θέλετε να συνεχίσετε την καθημερινή σας δραστηριότητα πιο παραγωγικά οι σύμβουλοι hr της Randstad μπορούν να δώσουν  άμεσα απαντήσεις και λύσεις σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το http://www.randstad.gr η επικοινωνήστε με την Randstad στο 2106770523.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα