Ανθρώπινο δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό που επιλέγει κάθε εταιρεία για τις θέσεις εργασίας που διαθέτει θα πρέπει να αξιολογηθεί και να επιλεχθεί με βάση τους γενικότερους για την εταιρεία στόχους, αλλά και ένα μακροχρόνιο πλάνο διατήρησης και ανάπτυξη του.

Το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και τα διευθυντικά στελέχη που θα κληθούν να υλοποιήσουν την διαδικασία για την εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού θα χρειαστεί να θέσουν ξεκάθαρες απαιτήσεις και στόχους για την θέση εργασίας που θα προσφέρουν, καθώς και την στρατηγική που θα οδηγήσει στην διατήρηση και στην δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ομάδας προσωπικού.

Σε αυτή την προσπάθεια οι εργοδότες δεν είναι μόνοι τους. Έχουν την δυνατότητα να συνεργαστούν με την Randstad η οποία διαθέτει πολυετή παρουσίας την Ελληνική αγορά και εξειδίκευση στην επιλογή και αξιολόγηση προσωπικού και στις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.

Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες από τους συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού της Randstad στο 2106770523 για την Αθήνα και στο 2310414731 για την Θεσσαλονίκη

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα