Ανθρώπινο δυναμικό

Για ποιο λόγο κάποιοι εργοδότες ξεχωρίζουν στον κλάδο δραστηριότητας τους; Τι είναι αυτό που τους δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα; Ένας σημαντικός παράγοντας είναι η το ανθρώπινο δυναμικό.

Πολλές είναι οι επιλογές που γίνονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται για την συνολική δραστηριότητα μια εταιρείας, καθώς και για την επίτευξη των στόχων. Σε ένα μεγάλο ποσοστό όμως, το ανθρώπινο δυναμικό μιας εταιρείας είναι αυτό που θα καθορίσει με ποιο τρόπο θα υλοποιηθούν τελικά και αν θα επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Για τον λόγο αυτό οι αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με την πρόσληψη και διαχείριση, καθώς και για εύρεση προσωπικού θα πρέπει να συνδέονται με κάποια στρατηγική και να αποτελούν βασική προτεραιότητα.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που μπορεί να προσφέρει Randstad στην εταιρεία σας στο http://www.randstad.gr

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα