Ανθρώπινο δυναμικό

Αν ένας εργοδότης δεν επιλέξει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό για την θέση εργασίας που προσφέρει, τότε είναι πιθανόν στο επόμενο διάστημα να παρουσιαστούν διάφορα ζητήματα όπως η μη επίτευξη των στόχων ή μειωμένη παραγωγικότητα.

Καθώς οι εργοδότες δεν έχουν περιθώριο για λανθασμένες επιλογές σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό οι οποίες πιθανόν θα δημιουργήσουν και επιπλέον κόστη, η διαδικασία της εύρεσης και επιλογής προσωπικού μπορεί να υλοποιηθεί από την Randstad.

Οι σύμβουλοι της Randstad χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού μπορούν να σας παρέχουν το κατάλληλο προσωπικό για τις θέσεις εργασίας που προσφέρετε.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες γα τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που προσφέρει η Randstad στο http://www.randstad.gr

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα