Ανθρώπινο Δυναμικό

Οι εργοδότες που ζητάνε ανθρώπινο δυναμικό αυτό το διάστημα φαίνεται να ότι στηρίζουν την προσπάθεια τους για την εύρεση των κατάλληλων υποψηφίων σε συγκεκριμένες διαδικασίες για την εύρεση και επιλογή προσωπικού.

Η διαδικασία αξιολόγησης δεν είναι μια τυχαία διαδικασία. Υλοποιείτε σε μεγάλο ποσοστό από εξειδικευμένα στελέχη στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ή γίνεται ανάθεση σε συμβούλους που παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.

Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιούνται εργαλεία και τεχνικές αξιολόγησης που σκοπό έχουν να γίνει η ιδανική επιλογή ανθρώπινου δυναμικού που θα προσφέρει αξία, θα συμβάλει στους στόχους και τα αποτελέσματα και θα ταιριάξει με την εταιρική κουλτούρα.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα