Ανθρώπινο δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί πλέον για κάθε εταιρία και οργανισμό το πιο σημαντικό κεφάλαιο για την ανάπτυξη και για την καθιέρωση της. Ολοένα και περισσότερες εταιρίες επενδύουν στο ανθρώπινο δυναμικό και προσπαθούν να οργανωθούν σε αυτόν τον τομέα για να μπορέσουν να αναπτύξουν, αλλά και να διατηρήσουν το προσωπικό που έχουν διαθέσιμο.

Σε αυτό το πλαίσιο, σε αρκετές περιπτώσεις εταιρειών έχει προκύψει στο οργανόγραμμα τους η δημιουργία του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού με στελέχη που διαθέτουν την σχετική επαγγελματική εμπειρία αλλά και τα ακαδημαϊκά προσόντα.  Παλιότερα όλη η σχετική δραστηριότητα για το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ήταν αρκετά σύνηθες να περιλαμβάνετε στις δραστηριότητες του τμήματος λογιστηρίου λόγω της διαχείρισης της μισθοδοσίας του προσωπικού.

Οι εταιρείες λοιπόν διαθέτουν πλάνο και στρατηγική για το ανθρώπινο δυναμικό τους και καθώς προσπαθούν να διαμορφώσουν ένα αξιόλογο περιβάλλον εργασίας, εμπιστεύονται την εύρεση, αξιολόγηση και την επιλογή προσωπικού σε εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.

Για να μάθετε πως η randstad μπορεί να βοηθήσει την εταιρείας σας, επικοινωνήστε με τους συμβούλους hr στο 2106770523 (Αθήνα) και στο2310414728 (Θεσσαλονίκη)

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα